"Ik zal een loods in de storm zijn, ik zal mijn helderste licht op en over aarde laten stralen en iedereen eraan herinneren dat dit licht ook in jou schijnt, dat jij ook dit licht bent.
Ik sta standvastig en laat me niet door de storm meesleuren, maar blijf in het oog ervan, verbonden met mijn diepste, helderste, vredige innerlijke zelf. Verbonden met Al wat Is."

Het Noorderbaken licht op,

In 2018 hadden Martine Roodvoets en ik (Cornelis Jan Cuperus) inspiratie. We kenden elkaar nog maar net, maar toch wisten we dat we elkaar al veel langer kenden. Een diepe band was voelbaar. We voelden beide de behoefte om samen te werken op een manier die dienend voor de aarde is. Noorderbaken werd geboren, een plaats, een collectief die de energie van het Noorden in de wereld draagt en bijdraagt aan het geheel door zijn licht te laten schijnen. Het moest letterlijk en figuurlijk een baken zijn, een baken welke mensen helpt koers te houden of weer opnieuw te vinden in lijn met hun authentieke aard (Ziel). Het moest een baken zijn welke helpt de verbinding met binnen (De wereld van het Noorden en de geest) te herstellen, een baken wat kalm en gecentreerd blijft staan terwijl de wereld der verschijnselen je uitdaagt om je beste zelf te worden. Met dit in gedachten gingen we de wereld in, enthousiasmeerden we anderen, maakten we contact en organiseerden we diverse activiteiten die deze energie in zich draagt. We maakten een vliegende start tot de boodschap kwam dat het Noorderbaken even mocht rusten, inbedden als het ware en toen werd het een poosje stiller rond Noorderbaken...

Tot 14 augustus 2020 waarin ik in een visioen een grote witte vierkante toren zag. Hij stond in een nachtelijke omgeving en op zijn top werd een grote vlam aangestoken. Om het beeld te verduidelijken hoorde ik een stem: "Het Noorderbaken is weer ontstoken!" Bij dit beeld kwam een vloed aan informatie over het Noorderbaken, wat het eigenlijk is, doet en dat dit eigenlijk al veel ouder is dan we in eerste instantie vermoedden. Intuïtief voelden we deze waarheid, nu kwamen er handen en voeten aan. Direct daarna besloot ik Martine te contacten en de timing bleek perfect, ook Martine had er zin in en was klaar voor de nieuwe start. Diezelfde dag hebben we de plannen uitgewerkt en zijn we begonnen met het in de wereld brengen van Noorderbaken.

Wat is het Baken?

Het Noorderbaken is in de laat Atlantische periode ontworpen op de noordelijke eilanden van Atlantis, daar waar de oorspronkelijke stam van de Friezen hun nederzettingen hadden. Atlantis haar bloeiperiode was voorbij en was aan het verzinken, een tijdperk kwam tot zijn einde en een nieuwe begon, het tijdperk wat wij nu aan het aflsuiten zijn en wéér een nieuw tijdperk ingaan. Wat toen al bekend was, was dat de aarde gekaapt was door wezens die niet het beste met iedereen voor hebben en liever een slavenmaatschappij werkelijkheid zien worden dan een wereld van vrije mensen (én andere wezens!) zoals deze eigenlijk in essentie bedoeld is. Het Noorderbaken is een lichtbaken, via welke de oude kennis zonder vertroebeling en vervorming zich opnieuw in de wereld kan manifesteren zoals dat eens gemeengoed was en zoals dit dienend is voor ons allemaal, wij zijn één. Het Noorderbaken dient de waarheid en helpt ons om te herinneren wie we werkelijk zijn; het brengt ons in verbinding met deze diepe vredige Bron in onszelf die ook wel Ziel wordt genoemd, de zetel van de heilige observeerder van waaruit de verschijnselen en ervaringen voortvloeien: Bron. Bron is ook in jou en het licht van Noorderbaken schijnt direct vanuit Bron om dit in jou wakker te maken. 
In het visioen kwamen tovenaars voorbij, priesteressen en vele beelden van dit energieveld in de oude tijden om nu weer herinnerd te worden. Duidelijk was dat de tovenaars en priesteressen van toen nu ook weer geïncarneerd zijn om het licht van Noorderbaken te activeren in deze bijzonder roerige tijden van ascensie (de storm) en temidden van dit alles een veilige haven, een connectie met Bron te leggen (Het oog van de storm en de verbinding met je eigen innerlijke authenticiteit). 
Ook aan de andere kant van de sluier zijn er zogenaamde 'Hoeders van het Baken', niet geïncarneerde priesteressen en tovenaars, maar ook oude natuurgoden van wie sommige hier al vanaf het begin der tijden zijn. Zij weten precies wat het Goddelijk Plan voor deze prachtige aarde en zijn bewaarders en hoeders van deze waarheid. Zij helpen actief mee in het zuiver uitlijnen van deze energie en onze eigen 'individuele' plek daarin en zijn degenen die het Noorderbaken hebben bewaard tot de tijd rijp was om het wederom te activeren: Nu. Hun namen zijn: Ymir, Inanna, Manannán Mac Lir, Nehalennia, Aegir, Creatrix en het voelt niet meer dan juist ook hen hier te benoemen. Inmiddels zijn ook de 'inheemse' goden Fosta en Foseti aanwezig met hun prachtige helende en ondersteunende energie voor het Baken. Het Noorderbaken is echter niet beperkt beschikbaar voor alleen deze groep mensen en andere wezens. Het Noorderbaken is er voor iedereen die op wil staan, in zijn of haar eigen kracht en licht wil leven en de verbinding zoekt met zichzelf tot op het diepste niveau. Daarom is nu het Noorderbaken aanwezig; een prachtig stralend kanaal verbonden met Bron via de geest van het Noorden en een bibliotheek vol oude kennis met als doel jou en het collectief vrij te maken. In waarheid levend blijft geen illusie om ons klein te houden overeind.

Het Baken in de praktijk

Herinnerend wie je bent zul je anders in het leven staan, krachtiger en ook vrediger, want je ervaart deze vrede en kracht in jezelf en als zijnde van jezelf.
Vanuit deze innerlijke verbinding met jezelf (Noorderbaken kan gezien worden als een facilitator in dit proces) sta je nu in de wereld en je laat je licht schijnen, je bent een Baken voor anderen die dit nog niet in zichzelf hebben herkend en alleen al met je aanwezigheid hier en nu ben je een enorm positieve invloed in het geheel. 
De deelnemers die zich hebben aangesloten bij het Noorderbaken voelen allemaal de innerlijke roep die roept om vrijheid, om eenheid, om liefde, om licht en om waarheid en authenticiteit. We strijden hier dus niet 'tegen iets', maar gaan in de volle kracht van ons Goddelijke Zelf staan en dat betekent in liefde en verbinding met elkaar.  Hoe dit door iedereen ingevuld wordt is persoonlijk en past perfect bij wie jij bent, niemand anders kan je dat vertellen en daarom zijn de evenementen in de agenda net zo divers als de deelnemers zelf.
Voel je de roep ook en voel je behoefte om je bij dit netwerk aan te sluiten? Mail dan gerust. 
Voel je de roep ook en voel je behoefte om met gelijkgestemden samen te komen? Kijk dan ook even in de agenda voor actuele evenementen van de verschillende deelnemers of kijk even onder kopje 'deelnemers' wie er bij jou in de omgeving actief is.

 

Lees ook:
De Tempel van Manannán Mac Lir te Holwerd:

De Tempel van Nehalennia te Breskens:

Het Speulderbaken:

De Blauwe Orde: